For bedrifter

Om NTNU i Gjøvik

Postadresse:
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik
Web og sosiale medier:
Hjemmeside
Facebook
Twitter
E-fakturaadresse:
9908:974767880
Fakturaadresse:
NTNU, Felles fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo

Organisasjonsjonsnummer: 974 767 880

NTNU i Gjøvik har ca 3500 studenter og 470 ansatte og er lokalisert på Kallerud i Gjøvik. NTNU i Gjøvik er en capus med et internasjonalt miljø. Høsten 2012 var det ansatte fra 25 nasjoner. De tidligere profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sjukepleierhøgskolen i Oppland ble slått sammen i 1994 til Høgskolen i Gjøvik som i 2016 ble en del av NTNU.